Ny hållbarhetsstrategi i kommunen

Kommunstyrelsen i Klippans kommun har nyligen antagit en hållbarhetsstrategi. Love Hetz, Stabschef i Klippans kommun, svarar på några frågor om hållbarhetsstrategin.

Varför har kommunen en hållbarhetsstrategi?

– Det korta svaret är att det är för att det är en viktig fråga för kommunen. För att Klippans kommun ska hålla över tid behöver vi arbeta med att idag tillgodose våra behov, samtidigt som vi ser till att vi inte äventyrar kommande generationers möjlighet att göra det samma. Det är det hållbar utveckling handlar om, att hela tiden tänka på hur det vi gör idag påverkar framtidens miljö och människor.

Love Hetz, kommun­lednings­stabs­chef i Klippans Kommun.

Hur är det tänkt att den nya strategin ska användas?

– En strategi är ett dokument som ger en inriktning och som anger prioriteringar. Utifrån denna är det sedan dags att göra verkstad och det gör man bäst med rätt arbetssätt och hög medvetenhet ute i våra verksamheter. Arbetet med hållbar utveckling behöver vara en del av vardagen hos oss kommunanställda. I strategin så kopplar vi också löpande an till Agenda 2030 som ju är den globala agendan för hållbar utveckling. På så sätt blir vårt arbete i Klippan också en del av något större. Vårt arbete gynnar Klippans kommun, men vi bidrar också till en mer hållbar värld när vi tar oss an dessa frågor.

Finns det något i strategin som du ser att kommunen bör arbeta extra fokuserat med under 2022?

– Jag ser framför mig att vi behöver ägna mycket tid åt att prata hållbarhet ute i våra verksamheter. Vi behöver stimulera tankar om vad man som enskild medarbetare kan göra för att bidra, och också sätta ljuset på allt bra som redan görs. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och det tror jag vi behöver jobba utefter. Kommunen är en fantastisk organisation som har rådighet över så mycket, så möjligheterna att ta oss an arbetet är oändliga!