Viktigt att vaccinera sig

Influensa är en virussjukdom med hög smittsamheten. 

Med anledning av rådande pandemi är det viktigt att uppnå en hög vaccinationstäckning mot influensa bland personer i riskgrupp samt vård- och omsorgspersonal för att skydda personer som riskerar svår sjukdom på grund av influensainfektion. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor som tillhör riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal vaccinerar sig.

Influensavirus förändras ständigt genom mutationer. Det finns också flera olika sorters influensa. Därför kan man drabbas av influensa många gånger under livet och det är också en anledning till att man måste vaccinera sig varje år för att få skydd.