Privatskola – behövdes för högre undervisning

Det talas mycket om privatskolor i riskkapitalistregi. Att ha privatskolor har funnits långt tillbaks i tiden i Sverige. I Söderåsbygden var det trögare. Klippans (Åby) privatskola kom först 1894.

Grundskola fanns i Gråmanstorps kommun, som Klippans kommun tidigare hette. Men ungdomarna såg det som viktigt att få högre undervisning och kunna ta steg närmare gymnasie- och akademisk undervisning. Trycket blev hårt i slutet på 1800-talet. Det ledde till att Klippans Privatskola startade 1894. En milstolpe var passerad. Skolan var enbart för flickor och fanns i fastigheten Torggränd 1. Pojkar ansågs ha lättare för att få högre undervisning. 1898 blev skolan samskola för pojkar och flickor.

Skolan tog emot elever från Perstorp, Ljungbyhed, Kvidinge m fl. Större lokaler behövdes. Den fanns på Åbytorp. 1902 passerades nästa milstolpe på skolområdet. AB Klippans Elementarskola startade, i en pampig tegelbyggnad vid Norra Skolgatan. Den revs och idag finns läkarlokaler, andra företag, som t ex Adapt Media där. Klippans Elementarskola upphörde 1910.

Klippan utvecklades på skolans område. 1913 startade Högre folkskola, som hamnade i ”Kyrksalsbyggnaden”. 1917 ombildades den till Kommunala mellanskolan. 1931 blev det samrealskola, som 1933 flyttade till ”Gula byggnaden”.

Starkt önskemål var: Att få gymnasieskolan. Det fick Klippan 1957. Större lokaler behövdes och erhölls. Där är undervisningen idag.