”Motboken tillbaka”

Sol, sommar, fest – och ibland väl mycket sprit. Det har föranlett äldre att nämna ”motboken”.

För mellan 1917 och 1955 fanns en bok där tilldelning av spritranson skrevs in liksom uttag. Mer fick inte köpas. En ”kompromiss” efter folkomröstningen om totalförbud för försäljning av alkohol, som genomfördes 1922 och där nej till förbud segrade med 925 000 röster mot 889 000. I Falun såldes alkohol i bolagsform redan 1850. Det infördes i landet efter lagskärpning 1905, på regional nivå. 1954 bildades Systembolaget AB.