Studieförbunden ger gratis föreläsningar!

Under oktober och november erbjuder Studiefrämjandet, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Klippans kommun gratis föreläsningar inom olika typer av digital teknik.
– Vi har haft en del förfrågningar om det här, och tyckte att det var en bra idé att samverka kring, säger Studiefrämjandets Anders Nilsson.

Studiecirklar efteråt

”Teknikkul på biblioteken” som projektet kallas, innehåller tre olika föreläsningar som alla hålls en gång vardera på biblioteken i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby. Varje studieförbund svarar för en föreläsning. Under oktober har man redan hunnit med ”Digitalbehandling av video, audio och foto” (Studiefrämjandet) och man är just nu mitt uppe i”Att nyttja digitalkamerans finesser” (ABF). I början av november är det dags för ”Min dator och internetbanken” (Studieförbundet Vuxenskolan).
– För de som är intresserade av att förkovra sig vidare efter gratisföreläsningarna så kommer det att startas studiecirklar med kursavgift inom alla tre ämnena hos respektive förbund. De inledande föreläsningarna är alltså gratis, och man behöver inte föranmäla sig, utan det är bara att dyka upp. Varje föreläsningskväll tar ungefär två timmar, upplyser Anders Nilsson.

Vill samarbeta mer

Anders Nilsson menar att det finns många fördelar med tre olika förbund samverkar under samma ”paraply”.
– Genom detta samarbete kan vi tillsammans presentera sammanlagt nio stycken arrangemang och jag ser gärna att vi sam-arbetar mer i framtiden.