Perstorp var Skånes glascentrum på 1700-talet – brand satte stopp

Glastillverkning har en lång historia. Från 1300-talet finns belägg för glastillverkning i Sverige. Nu nämns även 1100-talet, via munkar. 1692 startades glastillverkning i Henrikstorp utanför Perstorp.

Äldsta fynden av glas är från Egypten och Mesopotamien, från 7 000-talet f Kr. Då rörde det sig om att en glasyta lades på keramik. Kring år 2 500 f Kr. framställdes glas oberoende av keramik. Stora genombrottet kom kring år 100 f Kr. Då uppfanns glasblåsningen.

Glastillverkningen kom sent till Sverige. Förr sades på 1300-talet. Ny forskning har visat på glasproduktion på 1100-talet. Fönsterglas tillverkades då vid klostren i Alvastra och Nydala. Kanske även i Herrevadskloster – det har sagts så men inte kunnat beläggas.

På 1500-talet och 1600-talet första del hade alla glasbruk tysk karaktär och grundats av medlem från kungahuset. 1642 bröts detta. Glasblåsaren Melchior Jung fick rätt att anlägga glasbruk. 1686 kom Kungsholms glasbruk, som blev förnämst i landet. Ytterligare glasbruk behövdes för tillverkning av fönsterglas och flaskor. 1691 fick Göran Pielman, adlad till Adlersten, rätt att starta glasbruk i Henrikstorp utanför Perstorp, kallat ”Skånska glasbruket”, för enkla hushållsglas och fönsterglas. 1715 utvidgades rätten – Göran Adlersten var nu friherre och landshövding – till finare glas.

1762 tog allt slut, efter en anlagd brand, och byggdes inte upp igen.