Taggarkiv: Våffeldagen

Foto: Shutterstock

Våffeldagen 25 mars

Våffeldagen är en sentida benämning på Vårfrudagen (Marie bebådelsedag), en kyrklig högtid som historiskt sett.

Vårfrudagen blev våffeldagen

Våffeldagen är en sentida benämning på Vårfrudagen (Marie bebådelsedag), en kyrklig högtid som historiskt sett också fått markera vårbrukets början.