Taggarkiv: Vårfrudagen

Vårfrudagen blev våffeldagen

Våffeldagen är en sentida benämning på Vårfrudagen (Marie bebådelsedag), en kyrklig högtid som historiskt sett också fått markera vårbrukets början.