Taggarkiv: Naturhus

Hållbart boende med Naturhus

Naturhus är ett helhetskoncept som består av tre delar: växthus, bostad och kretslopp.