Hållbart boende med Naturhus

Snön ligger tung runt huset och träden men värmen som möter dig när du kliver in i Ankis naturhus i Ljung. Naturhus är ett helhetskoncept som består av tre delar: växthus, bostad och kretslopp. 

Själva bostaden är integrerad i ett växthus som skapar ett medelhavs­klimat kring huset med fantastiska uterum. På övervåningen finns ett fantastiskt stort växthusrum med integrerade solceller i taket där solluckorna av glas är väderstyrda. Altanen skuren i vågmönster följer naturen och ger huset en mjuk grund att stå på. Regnvattnet leds ned till en damm som ger vattenåtervinning. Huset är byggt av obehandlat trä och arkitektritat av Fredrik Olsson från Greenhouse Living. Konceptet naturhus utvecklades redan på 1970-talet av arkitekten Bengt Warne. Under 2000-talet har flera nya naturhus uppförts och efterfrågan växer. Ankis naturhus stod klart den 24 augusti omgärdad av susande björkar och med himlavalvet som tak. Framtidens hus är här och ett besök i Ankis naturhus är som balsam för själen.

– Jag vill öka kunskapen om och intresset för naturhuskonceptet. Huset kan erbjuda studiebesök, events samt möjlighet till ”provbo” för intresserade av att bygga Naturhus och på så vis hjälpa dem att ta steget. Naturhus är framtidens hus med lågt avtryck på miljön och huset värms upp av FTX teknologi för maximal värmeåtervinning, berättar Anki Pozson.

Ankis naturhus är ett av cirka 10 hus i Sverige. Till skillnad från konventionella hus är ett naturhus integrerat med smart teknologi.
– Naturhuset i Gränna inspirerade mig och fick mig att vilja bo i ett liknande hus. Idag vill jag inspirera andra till att bygga efter naturhusprincipen med så litet avtryck som möjligt på miljön. Under sommaren sover du under stjärnorna, inomhus men känslan är utomhus. Ljuset blir magiskt i huset och hur du följer skiftningarna i naturen, det är enormt vackert, förklarar Anki.

Ett besök i Ljung hos Anki är att få en glimt av framtidens boende, ett självförsörjande hus vars närhet till naturen ger ro i själen.
– Jag vill gärna inspirera andra och välkomna människor att umgås och hitta nya former att umgås. Det finns inga gränser för husets möjligheter, avslutar Anki.

För den som letar efter ett hållbart drömboende är ett naturhus svaret. Ett hus inuti ett växthus som ger lägre värmekostnader, en trädgård med medelhavsklimat och ett kretslopp som ger näring till din egen grönsaksodling. Ett naturhus kan sudda ut gränsen mellan ute och inne. Framtiden är hållbar och klimatsmart, naturhus är framtidens boende.