Taggarkiv: Vävning

Vill bevara och föra bygdens kulturarv vidare

Historiskt sett är vävstugan en kvinnligt kodad plats där kvinnor i generationer har träffats och upprätthållit både ett materiellt och immateriellt kulturarv.