Öppet Hus på Klippans bruk

I 450 år har papper tillverkats i Klippan. 

Bruket är Nordens äldsta pappersbruk och startades år 1573 vid Herrevadskloster. 1637 privilegierades bruket för Mattias Smidt, en affärsman från Bremen, och uppträder då för första gången under namnet Klippan. Pappersbruket Klippan ligger bakom både att Klippan har järnväg och att bondbyn Åby som växte fram tog namnet Klippan.

Som en del av jubileumsåret höll Klippans Bruk öppet hus med rundvandring inne på området och i fabriksbyggnaderna. När dörrarna öppnades för allmänheten trotsade närmare 1000 besökare det fina vädret. Det grillades korv och Klippans musikkår stod för musikunderhållningen.