Solparken i Forsby – Sveriges bästa solpark!

Foto: Kraftringen

Torsdagen den 30 mars delade branschföreningen Svensk Solenergi ut Solenergi­priset 2023. Och Solparken i Forsby i Klippans kommun utsågs till vinnare i kategorin Årets markanläggning! 

I juryns motivering framhålls särskilt Solparken i Forsbys goda koppling till och samverkan med lokalsamhället och samtidigt solparkens framtidsfokus och inriktning på biologisk mångfald. 

Kraftringen har från start haft höga ambitioner med sin första solpark i Forsby i Klippans kommun. Utöver att producera el har samverkan med markägare och lokalsamhället och biologisk mångfald stått i centrum vid etableringen av solparken. 

– Vi är väldigt stolta och glada över utmärkelsen som bekräftar att vårt arbetssätt är helt rätt. ”Tillsammans” är ett bärande ledord, både för Kraftringen och solparken, och det är just tillsammans med olika lokala aktörer som vi har visat hur man kan låta solparker bli en positiv kraft i lokalsamhället. Engagemanget från markägarna, byskolan, lokala företag och föreningar har varit avgörande för att utveckla Sveriges bästa solpark, säger Adam Jomaa, solparksansvarig på Kraftringen. 

Foto: Kraftringen

Den 20 mars 2023 tilldelades solparken Solenergipriset 2023 för Årets markanläggning. Svensk Solenergis jury lyfter flera av solparkens unika aspekter i sin jurymotivering:

”[…] Parken är uppförd med en helhetssyn på lokalsamhället och med blicken mot framtiden: Markägarna driver ett väl-planerat fårbete samt åtgärder för biologisk mångfald i parken, i samråd med lokala naturorganisationer.
Juryn är övertygad om att Solparken i Forsby blir en kraft- och inspirationskälla för allt från elsystemet till djur- och växtlivet, och från närboende till andra som vill skapa solparker med bred samhällsnytta […]”

– Vi hade ambitionen att bygga Sveriges bääästa solpark, med anspelning på markägarnas får som kommer att beta i solparken på sommarhalvåret. Vi har nu nått det målet, men är inte färdiga för det. Vår ambition är att hela tiden utveckla solparken och göra den bättre. Vi hoppas också kunna inspirera andra solparksutvecklare som vill samverka med lokalsamhällen och värna den biologiska mångfalden, avslutar Adam.