Kund och expeditionsutrymmen hos Apoteket. Foto: Axel Blomgren

Apoteket Kronan i Klippan fyller 162 år

Apoteket Kronan på Storgatan, fotgraferad i augusti 1932. Foto: Axel Blomgren
Apoteket Kronan på Storgatan, fotograferad i augusti 1932. Foto: Axel Blomgren

Åby, som Klippan hette på den tiden, fick 1861 sitt första Apotek när apotekare Johan Gustav Westergård från Jönköping startade Apoteket Kronan. 

Det skedde i ”Ahlbergska fastigheten” som uppfördes 1856. Apoteket flyttade till lokaler i nybyggda fastigheten vid Åbyplan 1952 och 1976 var det dags för nästa flytt, till byggnaden där Treklövern nu har kontor. Från 1996 fanns Apoteket Kronan i lokalerna som idag är Fyshuset Citys lokaler, Torggränd. I sin nuvarande lokal, Handelsbankens tidigare banklokal, har Apotek Kronan funnits sedan november 2019. Klippan är på väg att få sitt tredje apotek i vår men inget apotek har en sådan lång historia som Apotek Kronan har i Klippan.