ICA Kvantum vill bidra till en godare morgondag

Ett företag i Klippans kommun som bestämt sig för att göra skillnad är ICA Kvantum. Som en stor aktör tar ICA Kvantum ett stort ansvar och arbetar sedan flera år aktivt och strukturerat med kontinuerliga hållbarhetsmål.

ICA Kvantum är certifierad som en miljösmart butik. Handlare Filip Cronberg berättar om hållbarbetsarbetet som ICA Kvantum gjort och gör.

Det övergripande målet är dels att leda utvecklingen i en mer hållbar riktning, dels att driva verksamheten på ett hållbart sätt. Handlare Filip Cronberg säger att ett riktat och strukturerat hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang också ger förutsättningar för en ekonomisk hållbarhet på längre sikt samt påverkar samhället i en positiv riktning.

– För oss är det viktigt att arbeta aktivt, mäta och följa upp alla aktiviteter inom hållbarhetsområdet. Stödet har vi genom ett egenkontrollprogram som utvecklats inom ICA utifrån gällande miljölagstiftning. Allt arbete blir synligt och konkret samt att det sker löpande inom hela verksamheten. Enbart genom att identifiera mätbara påverkansfaktorer kan du förbättra, berättar Filip.

På ICA Kvantum arbetar man med tydliga mål och löpande uppföljning av miljöarbetet inom områden som exempelvis matsvinn, energi- och vattenförbrukning, avfallshantering och plastanvändning. All butikspersonal utbildas också löpande i miljöfrågor. Allt detta arbete följs upp och granskas av ett externt revisionsföretag vilket gör att butiken är certifierad som ”Miljösmart Butik”.

Alla kan göra något 

Mycket har investerats i butiken de senaste åren och mer är på gång. Samtliga kylar och frysar är utbytta mot de mest klimat- och miljömässigt hållbara alternativen där all överskottsvärme dessutom tas tillvara för att värma upp fastigheten. All belysning och ventilation i butiken är utbytt samt möjligheten att styra och reglera densamma vid behov. Den sammanlagda vinsten i en mer hållbar butik med minskad förbrukning, och därmed kostnader, gör att hållbarhets­arbetet är lönsamt på både kort och lång sikt. 

– Hållbarhet kan vara ett stort begrepp men betyder ändå mycket av det vi gör och vad vi erbjuder. Genom samarbeten med lokala producenter erbjuder vi god mat och bidrar samtidigt till en hållbar landsbygd i vårt närom-råde. Att lyfta fram och visa på hållbara eller ekologiska produkter är minst lika viktigt. En annan aspekt på hållbarhet är vårt stora engagemang där vi stöttar det lokala idrotts- och föreningslivet. Alla kan göra något, men för oss handlar detta om ett ansvarsfullt och hållbart företagande utifrån våra förutsättningar, säger Filip.

Förbättringar för framtiden

Genom att ha varit miljöcertifierade i 8 år har ICA Kvantum kommit en lång bit på vägen i sitt hållbarhetsarbete. När nu butiken förnyas och byggs ut med Apotek Hjärtat har hållbarhetsmålen funnits med från början. Den nya pantstationen underlättar för fler att panta sina flaskor och laddstolpar på parkeringen underlättar för de som behöver ladda sin elbil. Filip berättar också att nästa steg i att ytterligare hållbarhetsanpassa verksamheten är att planera för solpaneler på taket, fast först ska förnyelsen bli klar och fortfarande finns det delar i den befintliga verksamheten som kan energieffektiviseras.

Anders Lindberg, Näringslivs­chef Klippans kommun
Anders Lindberg, Näringslivs­chef Klippans kommun

– Vi är stolta över det vi lyckats åstadkomma för en godare morgondag. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra något. Jag är övertygad om att olika aktörer i samhället har mycket att lära av varandra, men noterar att framförallt många företag nu valt att satsa ordentligt på hållbarhet. Vinsten av hållbara investeringar och att göra det utifrån sina förutsättningar leder snabbt till insikter om att varje litet steg räknas. Detta gäller såväl företag, kommuner och offentlig sektor som privatpersoner, säger Filip.

Anders Lindberg, Näringslivschef i Klippans kommun tillägger:
– Företagen i Klippans kommun har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete. En del gör precis som Filip och hans medarbetare på ICA Kvantum, väldigt mycket. Andra gör lite mindre eller börjar så smått bli medvetna om att det är en allt viktigare del av sin verksamhet.

– Klippans kommun samarbetar med flera aktörer som erbjuder gratis stöd i varierande omfattning till företagare. Här har vi som kommun till viss del en sammanhållande funktion för dem som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete. Några företagare önskar göra detta tillsammans med andra och jag upplever att de som kommit en bit på väg gärna delar med sig av sina erfarenheter. Sent i höstas arrangerades en uppskattad träff för kunskapsutbyte och vi kommer arbeta vidare med att få till stånd fler sådana här tillfällen att ses
under 2023,
avslutar Anders.