Hållbart och klimatsmart

Lite i skymundan ligger ett av Sveriges största transportföretag, Eurolink, i Ljungbyhed. Hela Eurolink-koncernen har 210 anställda, varav cirka 150 har sin placering i Ljungbyhed. Ungefär 80 procent av den samlade omsättningen kommer från trafik i Tyskland och Kroatien.

På kontoret i Ljungbyhed jobbar bland annat Anna Hansson, operativ chef, och Fredrik Pålsson som är fordons- och inköpsansvarig. De berättar om Eurolinks klimatarbete.

– Vi kan leverera koldioxidfria transporter i hela norra Europa, mycket tack vare våra trafikledare som optimerar transporterna både för miljö och ekonomi. Frågan om solceller på taken för att kunna producera el har varit uppe men vi har inte fått till det än. Det är inte helt lätt att hitta företag som kan leverera och montera solceller, berättar Anna.

När det kommer till eldrivna lastbilar är det inte praktiskt möjligt än för Eurolink att investera i på grund av räckvidden. 

Anders Lindberg, Klippan kommuns näringslivschef, är i allra högsta grad engagerad i Klippanföretagens miljö- och klimat­arbete och säger:

– Många av våra företagare driver idag ett aktivt hållbarhetsarbete. Dels för att värna om klimatet men även för att kunna rusta sig rent konkurrensmässigt. När det gäller transporter är frågan extra het. En utmaning vi ser är att infrastrukturen när det gäller laddpunkter inte riktigt hänger med. Här har kommunen fördjupat dialogen med Kraftringen, som är nätägare i området. För att fortsatt kunna säkerställa leverans av den alltmer efterfrågade elen, kommer de göra stora investeringar i elnätet de kommande åren.

Tidiga på bollen

När det gäller utveckling av fordonsflottan är det Fredrik som står för det. Han berättar att de alltid försöker vara tidiga på bollen med att byta till bränslesnåla lastbilar eftersom det både sparar pengar och bidrar till mindre påverka på klimatet och miljön.

– Under 2023 kommer vi att byta ut halva lastbilsflottan till ännu mer bränslesnåla lastbilar med låga utsläpp. Vi ser att vårt hållbarhetsarbete går hand i hand med klimatarbetet. Våra chaufförer står för det mesta av arbetet genom att hålla hastigheten, sänka utsläppen och minska klimatpåverkan, säger Fredrik.

Chaufförerna är delaktiga i arbetet med att ställa om och förbättra. Fredrik berättar att chaufförerna premieras när de når sina mål vilket skapar delaktighet och ger varje chaufför en bonus i plånboken. 

– Vi har nästan obefintlig personalomsättning både på kontoret och bland chaufförerna, säger Anna.

Genom att minska bränsleförbrukningen blir det mindre utsläpp och Eurolink har minskat bränsleförbrukningen med 7,5%, vilket ger motsvarande minskning av utsläpp.

Stort samhällsansvar

Med många olika små åtgärder lyckas Euro­link skapa stor förändring. Anna och Fredrik berättar om hur de under sommarhalvåret använder sommardäck med lågt rullmotstånd på alla lastbilarna, vilket sänker bränsleförbrukningen och utsläppen. All belysning i terminalerna har bytts ut till LED-belysning vilket sparar massor av energi. I den av terminalerna som sällan används har det satts upp rörelsedetektorer vilket gör att elförbrukningen sänkts rejält.

– En helt annan sak är att swedishrescuers.se vars blåljuspersonal i Sverige ska få parkera bilar hos Eurolink och som ska byggas om till ambulanser och skickas till Ukraina. Vi ställde även upp med lastbilar och förare när Dymöllans ålrökeri anordnade hjälpsändningar till Ukraina. Vi vill hjälpa till när vi kan och bidra till ett bättre samhälle, avslutar Anna.