Tur består av förberedelser och möjligheter!

I januari 2023 kommer SVT sända filmen om dinosaurie­fynden i Billesholm. Just nu pågår förhandlingar bl a med franska TV-kanaler om rättigheterna. 

Detta är en fantastisk möjlighet för Skåne i allmänhet och Söderåsen i synnerhet att lägga grunden till en destination som lockar internationella besökare. 

Det var i oktober 2018 jag för första gången såg dinosauriespåret. Några dagar tidigare hade forskarna lyft upp sandstenen från det stora utdöendet. Under den var de sammanpressade växterna från Trias svarta och hårda som sten. Spåret var lite större än linjalen vi hade haft i skolan, den som var trettio centimeter. 

Några dagar senare hade regnet mjukat upp leran, det var som om dinosaurien nyss hade passerat. Overkligt nära. 

De kommande månadernas samtal med forskarna öppnade upp en helt ny värld. 

201 miljoner år är svårt att greppa. Tillsammans med Cykelhandlaren försökte jag förstå. 

Cykelaffären ägde fyndplatsen sedan september 2018 och jag förutsatte att det fanns något lagligt skydd för fynd som de här. 

Det gjorde det inte. 

Det finns skyddslagstiftning för grodor och K-märkta byggnader – men inte för 201 miljoner år gamla dinosaurieben, för man hade aldrig tidigare hittat dinosauriefossil av landlevande djur i Sverige. 

Hur skulle vi kunna skydda området från fossiljägare? Forskarna menade att stängsel inte skulle hjälpa. Så länge Bjuv Höganäs inte var klara med återställningen av om­rådet betraktades det som en industri­fastighet. I likhet med kalkbrottet i Limhamn skulle alle­mansrätten då inte gälla. Men vad skulle hända den dagen återställningen var klar?

I samråd med olika aktörer kom vi fram till att det enda sättet för att allemansrätten inte skulle gälla var att skapa en upplevelsepark. Allemansrätten gäller inte på Gröna Lund och Tosselilla. 

Men hur skulle vi kunna göra en upplevelse­park när ingen trodde mig när jag försökte förklara områdets potential?

En av de få som varit i kontakt med forskarna var näringslivssamordnaren i Bjuvs kommun, Bengt Fellbe. Han bjöd in Söderåsens aktörer till ett möte som resulterade i Söderåsdagen 2019. Här åtog sig Mats Karlsson att leda en MTB-cykling i dagbrottet. 

Efteråt var cyklisterna lyriska och vi började diskutera hur man skulle kunna bygga en MTB-bana i dagbrottet där de olika intresse­områdena samverkade. För att förbereda övergången från industrifastighet till upp­levelsepark satte vi som villkor att cyklisterna skulle vara medlemmar på FB-sidan Team­AlbertMTB och följa de regler som sattes upp för cyklingen. För att inte störa forskarnas arbete bestämdes att all cykling skulle ske på markerade spår och egen risk. Vidare förbehöll vi oss rätten att kunna stänga av området om vi skulle behöva för olika evenemang. 

En av utmaningarna var att skapa en hållbar destination. Hur skulle vi kunna få besökarna att stanna i området längre utan att slita på naturen? 

Vi kom fram till att det behövdes en cykelled som förband Söderåsens olika delar med varandra. I Destination Söderåsen arbetade redan Robert Patzelt med Tycho Brahe­leden, men Lars Tydinger var otålig och åtog sig att ta fram en cykelled runt Söderåsen för MTB och gravel. 

I oktober 2022 invigdes Billesholms port till Söderåsen och 2023 öppnar Söderåsen MTB en butik i anslutning till Sven Jönssons cykel­affär. Förutom att köpa sportcyklar kommer du kunna dricka kaffe i en miljö som inspirerar till cykling, hyra cyklar och köpa olika upplevelser i området. 

Grunden är lagd för en internationell cykeldestination där du hittar Cykelporten till Söderåsen i Billesholm. En destination bygger du inte ensam – det är något som vi gör TILLSAMMANS!