Guldmedalj i musik

Klippans Musikskolas pedagog Magnus Wester har tilldelats Riksförbundet Unga Musikanters förtjänstmedalj i guld för hans personliga insatser med att utveckla och stimulera barn och ungdomars musikalitet. 

Medaljen i guld delas ut för synnerligen givande insatser eller hängivet arbete i minst 10 års tid. Det var Klippans ungdomsorkester som nominerade Magnus Wester som är en stor förebild för orkestern och hur han får alla att trivas och utvecklar alla som musiker.

– Det är kul att uppmärksammas. Jag tänker aldrig på priser, utan vill endast skapa ett så bra som möjligt lärande klimat för alla som spelar. Det är min målsättning, berättar Magnus.