Andebark kåserar

När Cykelaffären i Billesholm köpte dagbrottet Norra Albert i september 2018 hade vi inte i vår vildaste fantasi kunnat föreställa oss vilka hemligheter där vilade. 

För 200 miljoner år sedan låg Billesholm i en av jättekontinenten Pangeas få grönskande områden. Här vandrade dinosaurier bland Ginkoträd och ormbunkar medan större delen av kontinenten var öken. Här hann växterna inte brytas ner. Dinosauriernas tretåiga fötter sjönk långt ner i sörjan av växter medan jorden skakade och himlen blev allt mörkare för varje år som gick.

På andra sidan bergskedjan Söderåsen mullrade vulkanerna. Växterna dog när solljuset inte längre nådde marken, bergskedjan eroderade och sanden spolades ner till Schakt Albert. Fotavtrycken från Trias sista dinosaurier fylldes med eroderad sand som så småningom pressades samman till sandsten. Det dröjde tio miljoner år innan nytt liv uppstod på jorden. Idag kallar vi den nya perioden för Jura. Det var under Jura som Tyrannosaurus Rex och de andra jättedinosaurierna levde här. 

Växtmaterial som inte hinner förmultna blir torv och i slutet av 1800-talet hade all eroderad sand tryckt samman torven till stenkol som man började utvinna i Billesholm. På Gruvmuseet i Bjuv finns en utställning om gruvorna. Där kan du även se förstenade trädstammar, växtfossil och dinosauriespår. På Naturhistoriska riksmuseet finns en stor samling av växtfossil från Norra Albert. Vivi Vajda är en av alla de internationella forskarna som samlat växtfossil i dagbrottet sedan Cykelaffären blev ägare. 

Foto: Annika Andebark

Trots alla dinosauriespår hade ingen hittat fossil från landlevande dinosaurier i Sverige förrän Grzegorz Niedzwiedzki besökte Norra Albert. 

Grzegorz Niedzwiedzki är en passionerad vetenskapsman som bott hos oss flera gånger sedan vi träffades första gången hösten 2018. Han har dokumenterat hundratals dinosauriespår längs den gamla flodbädden. Tack vare dessa spår kunde han räkna ut var floden runnit och började leta efter bortspolade skelettdelar i dess riktning. Letande var så framgångsrikt att han har material att utforska under resten av sin yrkesverksamhet. Resultaten kommer publiceras i vetenskapliga artiklar och i februari planerar SVT sända en film om hans fynd. 

Av rädsla för internationella dinosauriejägare kom vi överens om att hemlighålla fynden medan jag undersökte hur vi kunde skydda området. Det visade sig att det saknades regelverk för att skydda fynden eftersom det aldrig tidigare hittats ben från landlevande dinosaurier i Sverige. I samråd med forskarna (som ville bevara om-rådet men saknade ekonomiska medel) och företrädare för Borgestad Höganäs (som var ålagda att schakta i området för att förstöra brant-erna) kom vi fram till att det bästa vi kunde göra vara att skapa ett MTB-område. Mats Karlsson erbjöd sig att bygga cykelstigar i området, han startade gruppen Team Albert MTB på FB som så småningom utvecklades till föreningen TeamAlbert MTB. Idag arrangerar föreningen tävlingar i området, har tjejträningsgruppen Albertinorna och ungdomsgrupperna Trias och Jura. Mats Karlsson är även delägare i Söderåsen MTB som startar cykeluthyrning och försäljning av sportcyklar i Billesholm till våren. 

Nu när dinosauriefynden är offentliggjorda är vi redo för nästa steg – Upplevelseparken!


Besöka Schakt Albert

Foto: Annika Andebark

Borgestad Höganäs svarar för återställningen av dagbrottet. Så länge den inte är färdigställd gäller inte allemansrätten i området av säkerhetsskäl, dvs det är inte tillåtet att besöka området. Stiftelsen Upplev Billesholm kommer ta ut en kontrollavgift för otillåten vistelse i området. 

Medlemmar i TeamAlbert MTB är bundna av medlemsreglerna och  har fri tillgång till cykel­banorna i den mån området inte används.

Till sommaren kommer du kunna boka guidade cykelturer i området via Söderåsen MTB. 

Naturskyddsföreningen Söderåsen arrangerar årligen guidade vandringar i Schakt Albert i samband med Biologiska mångfaldens dag. Mer info på www.upplevbillesholm.se

Via Stiftelsen Upplev Billesholm kan vi arrangera guidade turer i området för att finansiera stiftelsens fortsatta verksamhet. 

Prenumerera på Upplev Billesholms nyhetsbrev för mer info om vad som händer. 

Under juni – augusti kan du besöka Gruv­museet i Bjuv. Resten av året kan du besöka Gruv­museet via min youtubekanal andebark. Under kategorin ”Upplev Billesholm” hittar du fler filmer från dagbrottet och Triasträdgården.