På gång i Klippans kommun

LEADER-projektet Söderåsen 2.0 är i full gång. Huvudsyftet med projektet är att etablera fler vägar in till Söderåsen för besökare och lokalbefolkning. Under våren har projektet bjudit in till frukostmöten.

Frukostmötena har handlat om att identi­fiera. Syftet med mötena var att infor­mera om projektet och lyssna av näringens utmaningar och möjligheter. Vi har haft möte hos Klåveröd logi och café, Söderåsen
Resort i Ljungbyhed, Pensionat Söderåsen vid Skäralid, Wrams Gunnarstorp Shooting och Event utanför Billesholm och Lydinge Resort Hyllinge/Åstorp. I Lydinge deltog projektets hela styrgrupp och arbetsgrupp, vilket gav många bra dialoger och insikter för oss att ta med in i arbetet.

Det tidigare projektet Destination Söder­åsen, handlade om att synlig­göra hela åsen. I det här projektet, Söderåsen 2.0, lyfter vi port­arna in till Söderåsen och servicepunkter kopplade till port­arna. Detta arbete ska ge en bättre spridning av besökarna, få dem nyfikna och vilja veta/besöka mer. Tack vare att projektet Söder­åsen 2.0 tar vid där Destination Söderåsen slutade ligger vi bra till i tidsplanen.

Den som är nyfiken på Söderåsen-projektet kan läsa mer på www.klippan.se

Söderåsen 2.0 är ett samarbete mellan Söderåsens Nationalpark, Bjuvs kommun, Klippans kommun, Svalövs kommun och Åstorps kommun.