Mejerier från förr

Den skånska mejerinäringen har en rik historia och i vårt närområde fanns det flera små mejerier. Enbart i Skåne fanns det över 300 mejerier i slutet av 1800-talet.

Carl von Linné fick riksdagens uppdrag att inventera Skånes natur­tillgångar och näringsliv. På den tiden dominerade spannmåls­produktionen i Skåne och djurhållningen var obetydlig. Mejerihanteringen kom inte igång i någon större skala förrän under 1800-talets andra hälft. Korna hade dittills främst nyttjas som dragdjur i lantbruket och den lilla mjölktillgången var ofta otillräcklig för smörframställning, faktiskt också för det egna hushållets behov. När spannmålspriserna sjönk under 1870-talet styrdes lantbruket mot mejeridrift vid många av de skånska godsen och även små lantbruk inriktades därefter alltmera på mjölkproduktion. När den från Danmark importerade företeelsen andelsmejeri fick spridning från 1880-talet och framåt, detta gav lantbrukarna bättre betalning. Åby mejeri inne i Klippan låg granne med Klippans läderfabrik, Åby-Klippans ångbryggeri och Klippans tegelbruk.

I Källna fanns det ett mejeri. Mejeriet i Stackarp var i drift från 1875 till slutet av 1930-talet. Mejeriet i Stackarp gjorde smör som exporterades, främst till England.