Fokus på hållbarhet i Klippans kommun

Näringslivet spelar en central roll för att vi ska nå en hållbar utveckling med balans mellan olika samhällsmål. Ekonomisk, social och miljö­mässig hållbarhet hänger alla samman. Vi hör ofta talas om begreppet hållbar utveckling men vad innebär det egentligen och vilken är affärsnyttan för våra företag? Ett enkelt svar är att säkra en sund ekonomi nu och i framtiden.

Klippans kommun antog för några år sedan en hållbarhetspolicy som nyligen lett fram till en hållbarhetsstrategi med devisen: 
”Ett hållbart Klippan – Ett Klippan där vi tillsammans arbetar för en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”

Många av våra företag arbetar idag utifrån FNs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, även om en del kanske gör det lite omedvetet. Andra har kommit väldigt långt i sitt arbete och ser nyttan i det, inte minst i kontakten med sina kunder.

– Det finns en insikt och förståelse hos de flesta av våra företagare, om att ta ett samhällsansvar. Vi vill att företagare som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor ska lyftas fram och synas mer på olika nivåer, säger Klippans näringslivschef Anders Lindberg.

Hjälp att få

Det finns olika stöd­aktörer som kan hjälpa företagen i det här arbetet. Almi har ett hållbarhetsprojekt som går under samlingsnamnet ”Framtidsgeneratorn”, som har extra fokus på hållbar utveckling. Här kan man bland annat få hjälp med att starta upp hållbarhetsarbetet inom företaget och identifiera nya affärsmöjligheter.

– Almi erbjuder även ett ”Grönt lån” som ska möjliggöra för en grön omställning i små och medelstora företag. Lånet kan användas för att finansiera aktiviteter, utrustning eller investeringar som driver mot ett eller flera av EUs sex miljömålsättningar, förklarar Anders Lindberg.

Företag som vill utveckla sin verksamhet när det gäller hållbarhetsfrågor kan även vända sig till ”Miljöbron Skåne”. Här får företag kostnadsfritt tillgång till studenter, som med sin kompetens bidrar till företagets hållbarhetsarbete. Studenterna kan vara allt från blivande företagsekonomer och ingenjörer till beteendevetare och biologer. Kanske blir någon av studenterna företagets framtida medarbetare…

– Sist men inte minst kommer vi gemensamt med övriga inlandskommuner inom Familjen Helsingborg anordna en digital företagarträff med information om både solceller och laddstolpar. I höst planerar vi för ett större event ihop med ”Hållbar utveckling Skåne”, som kommer innehålla en mässa men även erfarenhetsutbyte och intressanta föredrag kring just hållbarhet, av­slutar Anders.

De 17 globala mål som FN satt upp för en hållbar utveckling.