Ung Fritid fick FUB-pris

FUB Klippan-Åstorp är en av många lokalföreningar inom organisationen FUB som arbetar för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Styrelsen utser varje år en person, en förening, verksamhet eller företag ”som på ett naturligt sätt inkluderar personer med någon funktionsnedsättning i sina verksamheter”.

I år går priset till Ung fritid, Klippans kommuns öppna fritidsverksamhet som bland annat bedrivs på Sågen.
– De var duktiga på att hålla i gång verksamheten under pandemin och det var viktigt för vår målgrupp i FUB, säger Lena Landin, sekreterare i föreningen

– Det är en enorm ära, jättekul, säger Lars Hultin, chef för Ung fritid och fortsätter: 
– Vi jobbar ju med en åldersgrupp och där spelar tillhörighet ingen roll, där är alla välkomna. Sedan har vi också en halvtidstjänst som jobbar med FUB för att skapa aktiviteter för den målgruppen. Så det är till stor del tack vare Oskar Svenblad som det här har blivit så bra.

Lösningen för att hålla i gång under pandemin har som för många andra varit att flytta utomhus.
– Vi har ju följt de rekommendationer som kommit, men försökt hitta former för att ändå erbjuda bra verksamhet. Det har känts som en självklarhet, säger Lars Hultin.

Pristagarna fick ta emot diplom, blommor och en tavla i samband med musikskolans konsert i början av november.

FUB-priset delas ut vartannat år i Klippan, vartannat i Åstorp. Tidigare har utmärkelsen gått till Teater Amabile i Klippan och krögaren Leif Franzén Högdahl.