Det pekar uppåt i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet

Ranking-rapporten om företagsklimatet finns att ladda ner från svensktnaringsliv.se

Sedan 2001 har Svenskt Näringsliv årligen rankat företagsklimatet i landets alla kommuner. Rankingen visar var i Sverige det är bäst att starta och driva företag. 

Klippans kommun ligger på plats 64, det innebär en förbättring med 41 placeringar jämfört med föregående år. Klippans kommuns placering är baserad på svar från lokalt verksamma företag.

Anders Lindberg, näringslivschef i Klippans kommun
Foto: HaloByHilde

Näringslivschef Anders Lindberg kommenterar resultatet och kommunens näringslivsarbete under pandemin:
– Klippans kommun vi vill rikta ett tack till er som varit med och tyckt till. Ni hjälper oss att fortsätta utveckla vårt arbete och vår service till företagen i kommunen. Under året som gått har pandemin på-verkat oss på många olika sätt, en del branscher har drabbats väldig hårt medan det gått mer än bra för många andra. För oss som arbetar med näringslivsfrågor inom kommunen har det också inneburit en ny vardag och ändrat arbetssätt. I en liten kommun kommer man varandra nära och lär känna varandra, jag ser verkligen nyttan av detta när vi under en svår tid stått inför nya utmaningar. Det känns bra att vi bryr oss om varandra och detta bidrar givetvis också till ett gott näringslivsklimat.

Utveckling på rätt håll

Rankingen baseras framför allt på en enkätundersökning där företagare i kommunen får svara på hur de upplever kommunen. Även statistik från SCB (Statistiska centralbyrån) och UC (Upplysningscentralen) räknas in. Totalt innehåller rankingen 18 faktorer, bland annat tjänstemäns attityder till företagande, tillämpning av lagar och regler samt service till företag.

Carina Centrén, regionchef på Svenskt Näringsliv i Skåne
Foto: Ernst Henry Photography AB

Klippan ökar i majoriteten av de 18 faktorerna där vi bland annat ser en särskilt stor ökning för upphandling, service och bemötande samt kommunpolitikernas attityder till företagande. Carina Centrén, regionchef på Svenskt Näringsliv i Skåne förklarar vilka faktorer som är viktiga för att skapa ett gott företagsklimat:
– Kommuner som har ett bra företags-klimat kännetecknas av ett stort engagemang från beslutsfattare, politiker och tjänstepersoner, och att företagsfrågorna ligger högt upp på agendan hos dem. Genom att arbeta serviceinriktat, ha en lösningsinriktad attityd samt ha en god dialog med företagen så utvecklar framgångsrika kommuner ständigt sitt företagsklimat.

Alla som arbetar i Klippans kommun ska ge bra service och ha ett gott bemötande gentemot våra företagare och medborgare. Många av kommunens med-arbetare ut-bildas löpande i sådant som ökar förståelsen för en företagares vardag. Antalet e-tjänster blir allt fler och fler är på gång. Planläggande av mer verksamhetsmark fortsätter, ökat samarbete över förvaltningsgränserna i LOTS-funktionen där de som vill investera i Klippan för att kunna utveckla eller etablera en verksamhet ta emot har visat sig uppskattad från företagares sida.
– Jag vill mena att en betydande del av det vi arbetar med bidrar till att vi klättrat ordentligt i rankingen och det är givetvis jättekul. Det bästa betyget för insatserna är ändå att det sammanfattande omdömet ökar. Viktigaste är ändå att alla förstår att vi genom våra enskilda insatser tillsammans bidrar till utveckling och ett gott företagsklimat. Både det sammanfattande omdömet och rankingen ligger nu på en nivå som är den högsta någonsin för Klippan, avslutar Anders Lindberg.