Alla kan gympa hos Klippans Gymnastikkrets

Klippans gymnastikkrets är en förening med ett stort utbud av grupper för olika åldrar och träningsformer. 

Några av ledarna i föreningen kände att det även borde finnas ett alternativ för barn och ungdomar med någon typ av funktionsvariation, t.ex. rörelsenedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med utvecklingsstörning. På så sätt föddes idén om ”Alla kan gympa”, ett koncept som bland annat finns i Helsingborg och Malmö.
– Vi utgår från rörelseglädje och ser möjligheter istället för begränsningar där barnen tränar grundmotorik, koordination, styrka och uthållighet och att röra sig till musik, säger Maria Jäger som är en av ledarna.

Träningen är anpassad efter den enskilde deltagaren och dess förutsättningar. Ledarna har erfarenhet av personer med olika funktionsnedsättningar. ”Alla kan gympa” vänder sig till barn och ungdomar i åldern 5-12 i dagsläget och tanken är att det kan komma att utökas i takt med efterfrågan.
– Vi ser att utbudet för dessa barn och ungdomar är ganska smalt i dagsläget och därför vill vi i Klippans gymnastikkrets erbjuda träning som är särskilt anpassad. Finns det intresse av att vara med som gymnast eller som ledare i klippans gymnastikkrets så går det bra att göra en anmälan på hemsidan, avslutar Maria.

Tid: Söndagar 12:00-12:45 i Sågenhuset. Anmälan via hemsidan.