Tingvalla – en del av Söderåsen

Här svarar Susann Cardell näringsliv, Åstorps kommun, på några frågor om Tingvalla-projektet.

Vad är Tingvalla-projektet?

”Tingvalla – en port till Söderåsen” ska göra det enkelt för dig som besökare att hitta ingången till och kunna njuta av att vistas på Söderåsen. Ingången, Tingvalla, är nu vare sig helt känd eller utformad på ett sätt som inbjuder till besök. Platsen används idag av lokala besökare, vilket är trevligt, men vi vill med projektet öka kunskapen och möjligheten av att besöka Söderåsen via Tingvalla. Vårt mål är att platsen Tingvalla ska bli ett attraktivt, mysigt ställe att vara på och utgå ifrån när du vill besöka Söderåsen. Det är inte svårt att ta sig till Tingvalla, avståendet mellan centrum där bussar och tåg stannar, till platsen är cirka 1.2 km. Skyltning ska göra det enkelt för dig som besökare att ta dig till Tingvalla. Skåneleden Ås till Ås startar här, vid stationen. På Tingvalla ska det finnas uppmärkta slingor, lekområde, grillplatser, informationstavlor, cykelställ, P-plats, toalett, vatten med mera som gör det lätt, intressant och roligt att besöka.

Susann Cardell, Åstorps kommun
Susann Cardell, Åstorps kommun

Vilket mål och syfte har projektet?

Projektets idé och tanke är att utveckla Tingvalla med redan befintliga och fler faciliteter till att bli kommunens PORT till Söderåsen, för Åstorps invånare och besökare. Vi gör detta tillsammans med Leaderprojekt Destination Söderåsen, Söderåsens Nationalpark, markägare, andra privata aktörer och föreningar.

På vilket sett samspelar Tingvalla-projektet med Destination Söderåsen?

Tingvalla – en port till Söderåsen jobbar tätt tillsammans med Destination Söderåsen. Vårt lokala utvecklingsarbete går hand i hand med Söderåsens utveckling där vi skapar ytterligare en tydlig ingång till området. Åstorps kommun är en del av Destination Söderåsen, vilket givetvis gör det naturligt och enkelt att integrera de olika satsningarna som görs inom båda Leaderprojekten.

Vilka fördelar ser du med att driva detta projekt samtidigt som Destination Söderåsen?

Destination Söderåsen är ett projekt som omfattar alla verksam­heter och platser i området. Vi stärker vår utveckling med Tingvalla ytterligare genom att samarbeta inom projekten, vi stärker varandra i områden som marknadsföring, vision, målgrupper, affärsutveckling, samarbeten med olika medverkanden etcetera. Det blir helt enkelt en vinn-vinn-situation för båda projekten.

Projektledare för Tingvalla-projektet är Bengt Nordén, Åstorps kommun.

Här kan du läsa mer: astorp.se/kommun-och-politik/projekt-och-samarbeten.html