Information från LEADER-projektet Destination Söderåsen

I detta nummer berättar Länsstyrelsen mer om sitt arbete och sin roll i projektet.

Söderåsens nationalpark bildades år 2001 och ligger mellan Klippans- och Svalövs kommuner.

Naturen domineras av bokskog och de karakteristiska branta sprickdalarna som löper genom området. Den är en av de mest besökta nationalparkerna i Sverige med ca 400 000 besökare/år.

I Söderåsens nationalpark finns ett naturum och ett förvaltnings­kontor. Sammanlagt är vi 8 personer som jobbar i national­parken året runt. Under högsäsongen brukar personalen nästan för­dubblas. Naturum är då öppet sex dagar i veckan (tisdag till söndag) och det finns även extra personal på förvaltningen som jobbar på helgerna.

Naturum Söderåsen arbetar med information, guidningar och aktiviteter till våra besökare, både stora och små. Söderåsens förvaltning arbetar med skötsel av natur och friluftslivs­anläggningar, turism och besöksflöde. Vi samarbetar med aktörer som verkar i nationalparken och med Söderås-kommunerna. Vi är partners i LEADER-projektet Destination Söderåsen tillsammans med de fyra Söderåsen-kommunerna, där vi bidrar till målet att Söderåsområdet ska bli en hållbar turismdestination i världsklass.

Söderåsens nationalpark blev i slutet av 2020 certifierad enligt EUROPARCs ”Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas”, en process som började år 2017 med tre fokusområden: Öka samverkan med lokala myndigheter, företagare och turist- och miljöorganisationer, utveckla naturvårdsstrategier som underlättar det praktiska arbetet för bättre skydd av national­parken och genomföra en strategi och en handlingsplan för hållbar turism. EUROPARC är en nätverksorganisation för skyddade områden i Europa. Sedan 2018 har denna process löpt parallellt med projektet Destination Söderåsen och projekten har gynnat varandra.

I dagsläget pågår ett stort arbete inom Destination Söderåsen med bl.a. att ta fram en marknadsföringsplattform (inkl. den nya hemsida som lanserades hösten 2020) och ett förstklassigt utbildningspaket till företagen i Söderåsområdet. Vi som partners i projektet deltar aktivt i detta arbete, som är mycket viktigt för att nå projektets mål.


LEADER-projektet Destination Söderåsen är ett
samarbete mellan Söderåsens Nationalpark, Bjuvs kommun,
Klippans kommun, Svalövs kommun och Åstorps kommun.