Arbete på läderfabriken i Klippan – tömning av valkar med kohudar som garvats. En värdefull dokumentation av slitsamt fabriksarbete på 1970-talet, ett arbete som i dag inte finns kvar. Från boken Med Klippan i fokus. Foto: Bo Widberg

Med Klippan i fokus – ny bok med Klippan-fotografer

Arbete på läderfabriken i Klippan – tömning av valkar med kohudar som garvats. En värdefull dokumentation av slitsamt fabriksarbete på 1970-talet, ett arbete som i dag inte finns kvar. Från boken Med Klippan i fokus. Foto: Bo Widberg
Arbete på läderfabriken i Klippan – tömning av valkar med kohudar som garvats. En värdefull dokumentation av slitsamt fabriksarbete på 1970-talet, ett arbete som i dag inte finns kvar. Från boken Med Klippan i fokus. Foto: Bo Widberg

Nog är väl de lokalhistoriskt intresserade i Klippan lyckligt lottade? Den skicklige fotografen och vykortsproducenten Axel Blomgrens foton från 1900-1950 finns sedan en tid tillbaka i digitalt, högupplöst format. 

Hans foton finns i böcker och har visats på bildvisningar arrangerade av Klippans hembygdsförening och Åsbo släkt- och folklivsforskare i samarbete med Klippans kommun. Han lämnade en rik bildskatt efter sig.

På senare tid har även foton från brevbäraren Egon Rangbo och slöjdläraren Bertil ”Akka” Bengtsson överförts till de moderna formaten. De var flitiga på 1950- och 1960-talen och fotograferade som extraknäck för dagspressen. Deras bilder har nu börjat bli tillgängliga. Dessutom har foton från pressfotograf Bo Widberg, aktiv i Klippan på 1970- och 1980-talen, också digitaliserats. Sammantaget finns en mängd fotografier av miljöer och företeelser i Klippan från tiden 1900-1980 – allt samlat i välordnade bildarkiv.

I fjol kom bildberättelsen ”På Klippans gator” med foton från 1900-1965 och i år följs den upp av ”Med Klippan i fokus”, vilken täcker
tiden 1900-1980. Boken innehåller cirka 290 foton från de ovannämnda fyra fotograferna, och är indelad i sju ämnen. Det är Klippanmiljöer, handlare, industrier, hantverkare, jordbruk, musik­liv, bilar och lite till. Och till dessa foton finns informativa texter av Mats Pettersson som återger delar av Klippanbygdens historia.

Att få tillgång till hembygdens historia genom vägledande foton är inte det sämsta – se på Bo Widbergs foto från Läderfabriken någon gång på 1970-talet härintill. Lev dig in i miljön och arbetet! Läderfabriken i Klippan fanns i drygt 80 år, men i dag återstår endast kontorsbyggnaden, ett fundament till fabriksskorstenen och en maskin, en narvpress. Att det, som i det här exemplet, i dag finns foton som kan åskådliggöra arbetet och miljön på fabriken har ett stort värde för den historiskt intresserade, visst är det väl så?