Söderåsportalen.se

Agera lokalt

Det är en tuff situation för alla just nu, men extra svårt för våra små lokala företag. Att agera lokalt innebär att handla av varandra lokalt i största möjliga mån. Det är en omöjlig ekvation att uppmana till lokal handel om man själv beställer från Kina, använder onlineföretag eller annonserar på Facebook. Agera lokalt är att verkligen göra något, inte bara klistra in text på sociala medier. Handla lokalt och annonsera lokalt! 

I kristider handlar det om att slå vakt om de lokala företagen. Covid-19 krisen kommer påverka oss under lång tid framöver och tvinga oss att tänka om kring hur vi väljer att leva våra liv. Framför allt kommer det innebära stora förändringar för alla lokala företag och dess anställda som riskerar att kastas handlöst in i en ekonomisk kris. 

Söderåsjournalen är inte på något sätt förskonad från det här, våra kunders problem har fått till följd att vi redan har märkt en kraftig inbromsning på annonsmarknaden, med kraftigt minskade intäkter som följd. Istället för att välja globala sociala kanaler eller rikstäckande medieplattformar som saknar lokal förankring eller inte bryr sig om dig och det lokala, välj lokalt. Varje investerad annonskrona möjliggör dessutom för oss att Söderåsjournalen lever vidare.

Handla lokalt. Annonsera lokalt. Tillsammans tar vi oss genom krisen. Till­sammans är vi starkare.

Daniel Kristensson, ansvarig utgivare