Sture Wetterbergs Stipendiefond säkrar Klippans musikkår

Christer Ohlin (t.v.) från musikkårens styrelse är märkbart glad för bidraget från Sture Wetterbergs Stipendiefond som representerades av Bengt Wetterberg.

Stipendiefonden startades 1989 av Sture Wetterberg som var mångårig medlem i Klippans musikkår. 

Otaliga är de bröllop och danser i Klippan med omnejd som Sture Wetterberg spelat vid. I mitten av 1980-talet skrev Sture Wetterberg boken ”Musik och Nöjesliv i Klippanbygden” där intäkterna för bokförsäljningen tillkommit stipendiefonden.

Genom åren har 17 talangfulla ungdomar tilldelats stipendium till ett värde av 67 000 kronor. Sture Wetterberg själv fick bara dela ut stipendiet första året, innan han avled i cancer.

Cirkeln sluts

Istället för att få fram stipendiater har det skrivits ett samverkansavtal med Klippans musikkår som framöver kan ansöka om bidrag ur fonden för allt från material till utbildningsinsatser. Christer Ohlin från musikkårens styrelse är märkbart glad:
– Vi är otroligt glada över det här samarbetet vilket ger en hållbar utveckling och säkrar framtiden ekonomiskt för musikkåren. Hela musikkåren riktar ett stort tack till familjen Wetterberg för deras generositet.

Det är Bengt Wetterberg med söner som sitter i stipendiefondens styrelse och för Bengt är det som att cirkeln sluts. Hans far Sture Wetterberg var medlem i musikkåren i 50 år och dess ordförande i 20 år.
– Historien är viktig för framtiden och jag tror att far hade varit nöjd med det här beslutet eftersom det ligger i linje med hans önskan. Vi har tryckt upp klistermärken för stipendiefonden som ska användas för att klistras på de instrument och noter som musikkåren köper in, avslutar  Bengt Wetterberg.

Klippans musikkår blir nu den ständige och äldsta mottagaren av kapitalet i Sture Wetterbergs Stipendiefond med förhoppning att detta gynnar musiklivet i Klippan.