Välj närodlat

Det finns olika skäl till att vilja köpa närodlade och när­producerade varor.

Vi kan till exempel vilja gynna producenter och näringsliv i hembygden. Vi kan vilja ha så färska produkter som möjligt och vi kan vilja minska den miljöbelastning som långa transporter medför. Att välja ekologiska varor från andra länder är varken miljö- eller klimat­smart.

Genom att konsumera närodlat mat så bidrar du på många sätt till ett hållbart jordbruk. Livsmedel som du konsumerar och som har odlats i närområdet främjar den egna bygden, vilket bland annat kommer leda till fler arbeten. När vi som kunder är uppmärk­samma på ursprung, äkthet och när­odlad mat, desto större är chansen att fler satsar på hög kvalitet vilket såväl konsumenter, producenter och miljön tjänar på.