Pilagårdseleverna sprang Klockareloppet

Fredagen den 20 september gick skolans traditionsenliga lopp Klockarelopp av stapeln.

Alla skolans elever sprang från Stidsvig till Östra-Ljungby. Hela veckan hade gått i hälsans tecken och efter Klockareloppet uppträdde Pidde P som är ambassadör för “Rörelsesatsning i skolan”. Eleverna hade tränat på Piddes sånger och danser inför hans uppträdande.

Att röra på sig påverkar sådant som inlärning, koncentration, självförtroende och självbild. Det är vetenskapligt klarlagt att bättre grovmotorik ger bättre detaljminne och det finns ett signifikant samband mellan rörelse och inlärning av matematik och språk. Klockareloppet är fest för benen och extra kul för kropp & knopp!