Du blir lycklig av att sticka

Den gamla hantverkstraditionen stickande är en riktig hälsoboost som gör dig lycklig.

Vid sidan av att den upprepande handrörelsen verkar stressdämpande kan stickande även ha en blodtryckssänkande och muskelavspännande effekt. Forskning visar att stickande även kan motverka demens och påverka immunsystemet positivt.