Klippans kommun uppmärksammade företagen bakom Bästa Tillväxt i hela Skåne län

Det är kreditupplysningsföretaget Syna som står bakom ut­märkelsen Bästa Tillväxt, som bygger på en granskning av samtliga svenska aktiebolags bokslut.

Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som ökar sin omsättning, nyanställer och går med vinst och bygger med andra ord på verkliga fakta.

För att uppmärksamma att Klippan 2018 tog hem en hedrande förstaplats i ”Bästa tillväxt” i Synas mätning av företagstillväxt i skånska kommuner anordnades under torsdagsmorgonen ett frukostmöte med utdelning av diplom till företagarna som bidragit till utmärkelsen.

Elisabeth Hansson hälsade alla välkomna till Bjärhus där frukostmötet hölls. Elisabeth berättade om Bjärhus lantbruk och att de varit ekologiska odlare i 30 år:
– Det vi producerar är det vi säljer i vår gårdsbutik.

Anders Lindberg, näringslivschef i kommunen, berömde alla företagare i kommunen som investerar och nyanställer:
– Näringslivet i kommunen har fått tillbaka framtidstron och det är många företag som investerar i nya produktionsanläggningar. Många nyanställer också, säger Anders Lindberg, näringslivschef i kommunen.
– Kommunens företagare ska ta åt sig äran av att Klippan utsetts till Bäst Tillväxt 2018, avslutar Anders Lindberg.