Tänd ett ljus

Brandvarnardagen infaller den 1 december varje år. Syftet med dagen är att kontrollera att vi har brandvarnare som fungerar i hemmet. Gör det genom att trycka in testknappen, då provas batteriets funktion och larmsignalen.

Lämna aldrig levande ljus obevakade
December är den månad då levande ljus orsakar flest bränder i Sverige. Den vanligaste orsaken till bränderna är helt enkelt att tända ljus lämnas obevakade. Har du en livlig katt eller en förälder som har börjat bli lite glömsk så är det klokt att använda sig av batteriljus i stället.