Onödigt vetande om julen

  • Julklappar köps fortfarande främst i den lokala butiken.
  • 78,5 miljarder omsattes i handeln förra året i december. Varje år tolkas de siffrorna som att de motsvarar jul­klappar, men det är den sammanlagda omsättningen av inköp – allt från mat och förbrukningsvaror till julklappar.
  • Julen väcker positiva associationer.
  • Julen är ett positivt minne från barndomen hos de flesta.
  • Drygt 7 av 10 blir glada av att ge julklappar.