Klippans stationshus

Söder om järnvägen låg sedan länge Klippans pappersbruk, som självklart hade intresse av järnvägen.

Bruket var med och bekostade stationshuset, som blev större än banans övriga stationer och uppfördes i rött tegel från pappersbrukets eget tegelbruk. Stationen fick namnet Klippan, inte Åby, dels med hänsyn till att marken hörde till Klippans pappersbruk, dels för att det redan fanns en station med namnet Åby i Östergötland. Brukspatronen vid Klippans pappersbruk lät även anlägga ett stickspår ner till pappersbruket från bangården.

Färdigt 1875
Stationshuset stod klart 1875 i samband med invigningen av järnvägslinjen Helsingborg-Hässleholm. Tegelbyggnaden var en stilsäkert modern byggnad i två våningar. Murningstekniken och olikfärgat tegel gav liv åt byggnaden som inrymde både postkontor och telefonstation under 1800-talet. Stationshuset är välbevarat.

Ny ägare 2007
Det kommunala bostadsbolaget Treklövern tog den 1 juli 2007 över ägandet av det gamla stationshuset vid järnvägsstationen i Klippan. Resteamet och Smörgåskupén hyr idag in sig i lokalerna och på andra våningen finns en lägenhet på fyra rum och kök.

Klippan – inte Åby
18 oktober 1892 öppnade sträckan Klippan – Röstånga för allmän trafik. Persontrafiken upphörde den 1 september 1961. Järnvägsstationen i Klippan och spårområdet omkring har bibehållits genom åren. Genom att Klippans pappersbruk döpte stationen och stationshuset till Klippan efter Klippan i Rönne å vid pappersbruket heter Klippan idag Klippan och inte Åby.