Mata fåglarna i höst och vinter

Hösten och vintern är en tuff period för de småfåglar som stannar. Genom att mata fåglarna när det är som kallast kan du hjälpa dem att överleva vintern.

Fåglarna behöver energi – skippa därför brödskalkarna när du ska mata fåglar och fyll istället fågelbordet med frön, nötter och fett i form av till exempel talgbollar.

Lönsamt mata fåglar
När du matar fåglarna kommer fåglarna att hjälpa dig med bekämpningen av bladlöss och annan ohyra till sommaren. Talgoxar och blåmesar är till exempel formidabla bladlöss-slukare på sommaren. Har du matat dem under vintern stannar de kvar och hjälper dig till sommaren med att hålla rent från bladlöss.

Tips!
När du ska mata fåglar i din trädgård bör frön och nötter läggas på ett fågelbord för att minska risken att skadedjur, som möss, dras till platsen. De flesta moderna fågelbord är inte helt öppna, utan har någon form av ”hus” eller behållare för fröerna/nötterna, och enbart en smal kant där fröna trillar ut och där fåglarna kan sitta. Andra typer av fågelmatare som blivit mycket populära är de olika slags ”rör” som fylls med frön eller nötter. Där sitter fågeln utanpå gallret och hackar i sig maten. Dessa minskar risken för att de ska förorena maten och det blir lättare att hålla rent i fågelbordet.

Prisvärt
Köp hem rejäla säckar med frön och nötter så att du kan fylla på fågelbordet ofta – ibland kanske det behövs både en och två gånger per dag. De stora säckarna är också mer prisvärda.