Ingen prästost i Övad

Övads Ysteri förekommer i handlingsbeståndet tidigast 1927, vid en av Kristianstads läns smör- och ostprovningar. Det finns ingen uppgift om när mejeriet i Övad startade med sin osttillverkning. 1963 slutade osttillverkningen och mejerirörelsen tillfördes Klippans mejeri. Ernst Trulson, Övad, erhöll år 1925 hederspris för ost. Det är den tidigaste referensen till osttillverkning i Övad. Ysteriet hade butik i Hälsingborgs saluhall där bl.a. mjölk, ost och lantsmör såldes.

Vid Rönne å finns rester efter Övads spinneri och vid ån finns även rester efter ett kraftverk som byggdes på 1910-talet som gav kraft och lyse till gårdens mejeri/ysteri.

Ost – en svensk tradition
Att göra ost är en uråldrig metod för att ta tillvara och konservera mjölk. I Sverige började ost produceras på 1000-talet. Idag produceras ost genom en kombination av urgammal tradition och modern teknologi. Traditionen borgar för ostens levande kultur, smaken och receptets originalitet. Den moderna teknologin säkerställer en hög och jämn kvalitet samt hygienisk produktion.

Fler mejerier
Före detta Källans mejeri, som även gått under namnet Åby mejeri, revs samtidigt som läderfabriken. Ljungbyheds mejeri var en gång i tiden en av de pampigaste byggnaderna i Ljungbyheds samhälle. Idag är mejeriet rivet och bostäder har byggts på tomten istället.