Klacken och Korken

Området Klöva Hallar hette från början Klintarp och har varit en mötesplats för människor genom decennier.
Albin Ekelund (även kallad Korken) startade dansbana 1927 och drev den i ett år, sedan tog Hjalmar Roslund över rörelsen och drev dansbanan fram till 1930 då turisthotellet stod färdigt. 1929 köpte Gustav Persson (även kallad Klacken), efter många års förhandlingar, marken. Då hade Klacken lyckats prutat ned priset till 5 000 kronor från det begärda priset 6 000 kronor.

Hotell och dansbana
Efter köpet gjordes ritningar till huvud­delen av huset (festvåningen ovanpå byggdes senare) av Hjalmar Andersson som jobbade på pappersbruket. Byggnationen började 1929 enbart med handkraft och material som togs i området. Hotellet som blev hela 17 meter högt stod klart och invigdes pingstafton 1930.

När hotellet var invigt så flyttades den gamla dansbanan, som låg ca 100 meter längre ner i backen, upp till den nuvarande platsen så man fick en samlad plats. Klöva Hallar blev omåttligt populärt och folk kom från när och fjärran både på cykel och med buss för att dansa, roa sig och kanske dricka en och annan kaffegök. Stora stjärnor som Edvard Persson, Ulla Billkvist, Alice Babs med flera uppträdde här och när det bjöds på dans kom det mellan 1500 och 2100 personer för att dansa.

Under krigsåren användes anläggningen som militärförläggning och senare drev man diskotek i lokalerna. Anläggningen ödelades 1977 efter en våldsam brand och området låg sedan orört i 20 år. Det var först när styrelsen för Västra Sönnarslövs bygdeförening började fundera på om det skulle gå att restaurera som det började hända saker igen. Ägaren av området gick med på att sälja och med hjälp av eldsjälar röjdes området upp och en ny utedansbana anlades. Klöva Hallar återinvigdes på pingstdagen 2000, exakt 70 år efter den första invigningen, med pompa och ståt. 

Naturen
Klöva Hallar är ett av Skånes främsta ut­flykts­mål, belägen på Söderåsens norrsida och skär ca 4 km in i densamma, där du kan ströva i lugn och ro och njuta av vyerna över det dramatiska landskapet. Klöva Hallar beskrivs ofta som en ravin men i själva verket är det en kanjon, d.v.s. en djup dalgång bildad eller utmejslad i berggrunden av vattendrag. Den vindlande dalgången med branter som mäter 60-70 meter är omgiven av skogbevuxna platåer.