Näringslivspristagare och köpmanspristagare utsedda i Klippans kommun

Klippan Safety tilldelas årets näringslivspris
Klippans kommuns näringslivspris 2017, på sammanlagt 12 000 kronor samt ett diplom, tilldelas Klippan Safety AB, med motiveringen:

Klippan Safety AB är en global systempartner, med mycket unik kompetens inom säkerhet och komfort, till den internationella fordonsindustrin. Målmedvetna satsningar med fokus på innovation, miljö och hållbarhet har lett till en god och hållbar tillväxt samt att man lyckats hålla sig i framkant inom utvecklingsarbetet. Ledarskapet visar på en stark framtidstro för företaget, som har en lång tradition i Klippan”

Fabriken i Klippan har ökat sin personalstyrka med 25 personer under ett års tid i vilket hänger ihop med att de tog över servettfabrikens Celest tidigare lokaler.

Årets köpman – Stefan Tullsson
Klippans kommuns köpmanspris har till syfte att stärka identiteten hos kommunens handel samt lyfta fram goda exempel och utses av kommunstyrelsen. 2017 års pristagare går till Stefan Tullsson, med motiveringen:

”Stefan Tullsson är en person som satsar på Klippan och bygger upp ett nytt handelshus, Tullssonhuset. Han är en entreprenör som tror på företagandet i Klippan och bidrar till att andra företag kan expandera och nya kan flytta hit”

Priserna kommer att delas ut i samband med middag den 30 maj, då även Årets Företagare i Klippan 2017 koras.