Ekfrämjandets länspris för Skåne län 2017 har tilldelats Bo Björnestrand, Gustafsborgs Säteri

I Ekfrämjandets motiveringen lyder ett flertal argument till att valet just föll på Bo Björnestrand. Exempelvis att han hittat nischer i förädling av råvaror, exempelvis i tillvaratagandet av askstubbar som exporterats till Irland för tillverkning av Hurleyklubbor.

Bo har även utvecklat en metod för röjning i bokföryngring där man i ett tidigare skede kan ta ut virke till bioenergi och på så sätt få bättre ekonomi på objekten. Med sitt breda kunnande, genom lång och trogen tjänst för de skånska skogarnas och skogsägarnas väl  är han en värdig mottagare av Ekfrämjandets länspris för Skåne län 2017!