Draknäste för UF-företagarna på Åbyskolan

Draknäste innebär att eleverna får pröva sina affärsidéer inför en potentiell investerare. Draknästets viktigaste uppgift är att ge feedback på presentationen och ge sina synpunkter på de presenterade affärsidéerna.
Eleverna kom väl förberedda, berättade om sina affärsidéer och svarade på frågor från en jury som bland annat bestod av personer från SEB. Lars-Göran Borgkvist, ekonomilärare på Åbyskolan fanns i lokalen och lyssnade till sina elevers företagspresentationer.

Blivande entreprenörer
För eleverna är UF-företaget en träning i entreprenörskap och företagande. Ung Företagsamhet syftar att tillsammans med skolan införa entreprenörskap ge elever möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Eleverna lär sig vad det innebär att starta och driva företag och de måste ta en hel del initiativ. Det är allt från att gå till banken och diskutera lån, kontakta eventuella myndigheter för att få tillstånd, lägga upp budget och affärsplan, bokföra och mycket annat som hör företagandet till.