Draknäste för UF företagarna på Åbyskolan

Draknäste innebär att eleverna får pröva sina affärsidéer inför en potentiell investerare. Eleverna var väl förberedda och berättade om sina affärsidéer och svarade på frågor från en jury som bland annat bestod av personer från SEB. Lars-Göran Borgkvist, ekonomilärare på Åbyskolan fanns i lokalen och lyssnade till sina elevers företagspresentationer.