Stockholmskonstnärer från 1900-talet

Utställningen låter som en utställning utan koppling till Klippans kommun men se det har den i allra högsta grad. Utställningen sker av Stiftelsen Victoria Perssons och Sven Perssons minne som tillkom genom Henry Elanders testamente och har fått namn efter hans föräldrar. Henry hade sina rötter i byn Rögnaröd i Färingtofta och där han hade ett sommarhus som han vistades varje sommar. Konsten samlade han i sitt hem på Luntmakaregatan 50, med adress Tegnérgatan 14 i Stockholm. Lägenheten fyllde han med konst, från golv till tak.

Anita Elander från stiftelsens styrelse och släkting till Henry var på plats när konsten började hängas upp på väggarna och berättade många anekdoter om både henry och konstnärerna vars verk ställs ut. Samtliga konstverk som ställs ut har inte tidigare ställts ut i Klippans konsthall och är alla verk av Stockholmskonstnärer verksamma under andra hälften av 1900-talet.

Det finns dokumenterad information att ta del av om konstnärerna och deras verk. Sammanlagt 32 olika konstnärer som ställs ut och 37 olika konstverk med väldigt stor åldersbredd.

Var: Klippans konsthall
Vad: Stockholmskonstnärer från 1900-talets slut
När: 1/7 – 23/7
Arr: Klippan Kultur- och fritid och Stiftelsen Victoria Perssons och Sven Perssons minne