Det är medvind inom näringslivet i Klippan

Turistbyrån har bytt namn till turist-information, infopoints, digitalisering, sommarlovsentreprenörer och prisade företag – det händer mycket i Klippans kommun. Låt oss reda ut begreppen och känna näringslivsavdelningen på pulsen. Söderåsjournalen har träffat Anders Lindberg, näringslivsutvecklare, Matilda Brozén, turistinformatör och destinationsutvecklare och EU-samordnare Anna Thörnqvist.

Turistinformation och infopoints
Turistinformationen öppnar igen den 10 april inför påsk- och konstrundan. Det är endast öppet under högsäsongen, för under lågsäsongen jobbar Matilda gentemot företag, föreningar och inom familjen Helsingborg med samverkan av näringsliv och turism. Söderåsenkommunerna och Tourism in Skåne kommer att avveckla ett datasystem. Istället för att lägga in information manuellt är det nya att användarna och besökarnas omdömen inhämtas från Facebook och TripAdvisor och bidrar till marknadsföring åt turistplatser.

– När vi reser idag vill vi veta vad andra tycker och upplevde. När vi kan få besökarna att betygsätta bidrar det till bilden av resmålet. Det är alltså viktigt att bevaka bilden av sin verksamhet på internet, berättar Matilda.

Turistinformationen på hörnet i Klippan finns kvar till minst år 2020. Nytt är konceptet med infopoints som är en bemannade turistserviceplatser som kan ge turistinformation där besökarna är.

– Infopoints bemannas av de som redan finns på plats på våra olika besöksmål. Det vi gör är att vi ger personalen utbildning i service, lokalkännedom och förser dem med material, förklarar Matilda.

Events på landsbygden
Mycket av det som händer och lockar folk sker på landsbygden och det är flera föreningar som är aktiva och skapar events. Här samarbetar Matilda med Anna Thörnqvist som är landsbygdsutvecklare. Hon kopplar ihop olika föreningar och personer med idéer, för att de ska kunna samarbeta, söka Leaderstöd och genomföra events eller projekt som lyfter landsbygden.

– Allt går inte att genomföra direkt utan kräver samarbete och längre planering. Vi är med och lyssnar och ger tips. Det finns ett landsbygdsråd som vi jobbar ihop med, liksom att det finns en fibergrupp som arbetar med frågan om fiberutbyggnad på landsbygden, förklarar Anna.

Förutom sitt fokus på landsbygdsutveckling har hon även EU-frågor, bl.a. kopplade till Leaderprojekt, på sitt bord. Dessutom arbetar Anna med processledning och förvaltningsplanering internt i kommunen. Hon hjälper till att söka ESF-pengar till olika projekt, just nu arbetar hon med ansökan till ett projekt för att förebygga och främja den psykosociala arbetsmiljön. Ett av målen är att få ned sjukskrivningarna på socialförvaltningen men projektet ska vara applicerbart även på andra förvaltningar.

Företagande på tre ben
Det finns en lång företagstradition med 1200 aktiva företag med stor spridning i Klippans kommun. Klippans kommun har ett attraktivt läge rent infrastrukturmässigt med E4, riksväg 21, riksväg 13 och järnvägen. Tack vare infrastrukturen blomstrar bl.a. Bed&Breakfast-näringen med alla som stannar till här.

– Lilla Trulla Gårdshotell i Bolestad är ett exempel på Bed&Breakfast som visat framfötterna. De rankades till fjärde bästa svenska semesterboende i booking.com ”Guest Review Award 2016” tack vare sin förmåga att erbjuda personlig service och hemliknande miljö, säger Matilda.

Klippans näringsliv vilar på tre ben: nyföretagande, befintliga företag och nyetablering. Enligt Anders Lindberg är det många företag som vill flytta hit och förfrågningar på lokaler har ökat, både på kontors- och industrisidan men även på mark för nybyggnation. Klippans kommun satsar på UF-företagande i skolan och sommarlovsentreprenörer som är ett framgångsrikt utbildningskoncept som ger unga en chans att utveckla sin entreprenörsförmåga. Detta blir andra året som 15 ungdomar får chansen att starta och driva eget företag under sommaren och lära sig mer om entreprenörskap.

– Vi har som ett av målen under 2017, att kika på olika former av entreprenörskap även för grundskolan.

Många prisade företag
Anders Lindberg fortsätter att berätta om Klippan kommuns arbete på landsbygden och alla de som gör ett fantastiskt arbete där. Det samarbetas med Klippans Köpmanna-
förening och med Företagarna i Klippan samt Ljungbyheds köpmanna- och företagarförening.

– Den 28 april arrangerar Företagarna i Klippan ”Årets företagare” och samtidigt delas kommunens näringslivspris ut liksom köpmanspriset. Årets vinnare av näringslivspriset är Ljungbergs Tryckeri AB. Köpmanspriset tilldelas i år Lantmännen i Ljungbyhed. Vem som får priset ”Årets företagare” avslöjas först på plats den 28 april, säger Anders Lindberg.

Ett annat företag i Klippan som fick en fin utmärkelse 2016 var Söderåsens turridning som utsågs till ”Årets turistmål” av turistmål.se med motiveringen att företaget ”är serviceminded, har bra engagemang och nöjda kunder och sticker ut på ett positivt sätt i världsklass”.

Ytterligare ett företag prisades förra året. Klippanföretaget Laura Trans utsågs av Dagens Industri till ”Gasellföretag 2016”, ett av Sveriges mest snabbväxande företag.

– Det händer mycket positivt i Klippan med omnejd, nya idéer och företag utvecklas och växer – Och vi tycker givetvis att det är roligt att jobba med näringslivsfrågorna, avslutar Anders.