Politiskt rekord

Dagens kommunfullmäktige har åtta partier: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Moderaterna, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det är tungrott.

Men värre var det från 1991. Då fanns 10 partier med, några dock bara en valperiod. Från rösträttens införande fanns Socialdemokratin, Högern, Centern och Folkpartiet med. På 1950-talet kom Kommunisterna, försvann efter några år men kom igen 1988. 1982 kom Kristdemokraterna med, 1985 Miljöpartiet till 1994 och återkom 2010. Då kom även Sverigedemokraterna. 1988 kom utbrytarpartiet Fria demokraterna, Ny demokrati och Framstegspartiet in. 1991 blev fullmäktige 41 ledamöter. Då försvann Ny demokrati, Framstegs-partiet och Fria demokraterna.