Företagarträff på Parkköket i Klippan

Företagarna i Klippan och Klippans kommuns näringslivsenhet arrangerar regelbundet träffar för bygdens företagare. På träffarna kan företagarna ta del av aktuell information och lyssna på föredrag. De träffar andra företagare i trakten, knyter kontakter och kan bilda nätverk för vidare samarbete.

Den 22 september hölls en företagarträff på Parkköket i Klippan. Ett drygt trettiotal deltagare fick tillfälle att träffas och diskutera gemensamma frågor. Representanter från arbetsförmedlingen och kommunen deltog.

Kompetenta nyanlända till bristyrken
Arbetsförmedlingen driver ett projekt riktat mot arbetslösa invandrare tillsammans med Företagarna i regionen. Arbetsförmedlingens Jenny Petersson och Åsa Alvarsson rapporterade om sitt arbete med att hitta arbeten och praktikplatser för nyanlända. I samarbete med företagen försöker de att identifiera arbetssökande med efterfrågad kompetens till bristyrken. Att tidigt hitta nyanlända som har erfarenhet och/eller utbildning till dessa är en vinst för såväl företagen som den arbetssökande. För detta krävs en kartläggning av kompetens- och rekryterings-behoven hos före-tagen. Arbetet syftar till en långsiktig kompetensförsörjning mot arbetsmarknaden.

Praktik med kompetensbedömning
Trots att det finns stor brist på arbetskraft inom vissa yrken så finns alltså problem med att hitta matchningar bland den stora grupp av nyanlända som söker arbete. Betyg och intyg på utbildning och arbetslivserfarenhet kanske saknas, och då behöver Arbetsförmedlingen hjälp med att få bekräftat den arbetssökandes yrkeskompetens och erfarenhet.
– Vi vill att företag gör en yrkeskompetensbedömning på dessa arbetssökande. Vi skräddarsyr praktikplatserna så att de passar såväl den arbetssökande som företaget, berättade Åsa Alvarsson från Arbetsförmedlingen. Under
allt från en dag upp till tre veckor kan den arbetssökande vara på företaget för att få sin kompetens och erfarenhet dokumenterad. Arbetsförmedlingen kan även få en upp-fattning om vad den arbetssökande behöver komplettera för att öka sina chanser till en anställning.

Praktik kan ge arbete
Förhoppningsvis kan en praktikplats leda till arbete, I bästa fall på det företag där praktiken görs. Företaget får en lucka fylld och den arbetssökande ett arbete.
– Jag jobbar på en liten redovisningsbyrå, berättade Företagarnas ordförande Adnan Pehlivanovic och gav ett fint exempel på hur en praktikplats blev en lyckad rekrytering. Vi tog emot en praktikant, Husam, helt förutsättningslöst. Så praktiken fick pusslas ihop allt eftersom. Efter cirka tre månaders praktik kunde vi erbjuda honom en 60% tjänst.

Företagande i media
Anders Lindberg rapporterade också från Svenskt Näringslivs ranking av företags-klimatet, där allmänhetens inställning till före-tagande har blivit markant mer positivt. Det närvarande kommunalrådet undrade med ett lätt leende om det kunde bero på Söderåsjournalens rapportering från dessa företagarträffar. Tja, ett strå till stacken är det väl och någon liten nytta har det väl gjort? Du som har läst ända hit har ju i alla fall informerat dig om den senaste företagarträffen…