Varmt i huset – A4U AB förklarar hur det funkar

Vi människor har en del grundläggande behov som måste tillgodoses. Vi behöver mat och tak över huvudet. Lite kläder på kroppen är bra, på vintern behövs mössa och vantar. Våra bostäder måste stå emot väder och vind, och när det är kallt måste de värmas upp på något sätt.

Historiskt sett har vi i Norden värmt våra hem genom att elda med ved i eldstäder, kaminer och kakelugnar. I mindre hus var oftast eldstaden där man lagade mat även den enda värmekällan. En sträng norrländsk vinter krävde ett rejält lager ved om man inte ville frysa tårna av sig.

Centralvärme

Under 1900-talet utvecklades tekniken med centralvärme, det vill säga en uppvärmning centralt i huset där värmen sedan fördelas till husets rum. Tekniken med att sprida värmen har då i de allra flesta fall varit ett system med vattenburna radiatorer. I de element som vi har i våra rum har varmt vatten cirkulerat, uppvärmt av någon sorts värmepanna som vi har ”gömt” i en källare eller i ett uthus. Värmepannorna har oftast eldats med ved, olja eller drivits av elektricitet.

Värmepumpar

Den tekniska utvecklingen pågår ständigt. På 1980-talet blev tekniken med att omvandla energi från omgivningen vanligare och värmepumpar började produceras i större skala. Att omvandla energi från luften, marken eller grundvattnet med hjälp av en värmepump har blivit ett mycket vanligt alternativ för uppvärmning av villor och andra mindre hus.

Den grundläggande tekniken får nog betecknas som snillrik. En vätska, ”köldmedium” (ammoniak, propan eller freoner), flyter i ett rörsystem och förångas när den möter värme i ett intilliggande system. På det sättet ”kramar man ur” energi från uteluften, grundvattnet eller jorden i en trädgård. Energin tillförs uppvärmningssystemet.

Luft, mark och berg

En luftvärmepump kan alltså utnyttja den energi som finns i luften utanför ett hus. Markvärme (”jordvärme”) innebär att denna teknik används för att utvinna värme ur ytjorden. Man gräver ner några hundra meter slang på tjälfritt djup, vilket i Skåne är drygt
1 meter under markytan. På detta sätt utnyttjar man den energi som finns i jorden i en villaträdgård för att värma upp huset. Bergvärme innebär att man borrar några hål cirka 90-200 meter ner i berggrunden. Den energi som finns i grundvattnet ger en jämn energitillgång över hela året.

– Det mest energieffektiva systemet idag är luft/vattenvärmepumpen, säger Kenneth Tranmosse som arbetar med värmeinstallationer på A4U. Årsmedeltemperaturen i Skåne är idag 9 och ur den skånska luften plockar pumpen ut energi att värma huset med. Bergvärme och markvärmen har betydligt lägre medeltemperatur att hämta energi från.

De relativt höga priserna på olja och elektricitet har lett till att det är mer gynnsamt att använda tekniken med värmepumpar jämfört med andra uppvärmningsalternativ. Investeringen för en  luft/vattenvärmepump betalar sig för de flesta på 5-7 år.

– Även när det är så kallt som -28 C kan man plocka energi ur luften, fortsätter Kenneth, som driver sitt företag tillsammans med sonen Mattias. Våra pumpar håller konstant värmeeffekt ända ner till -15 C.

Luften är gratis

Bergvärme är en stor investering som det kan ta längre tid att plocka hem jämfört med andra alternativ. En viss risk med permafrost, det vill säga permanent isbildning runt borrhålet, finns också med bergvärmen. När det gäller berg- och markvärme finns även risk för läckage av frysskyddsmedlet ut i naturen. Dessa installationer har därför anmälningsplikt till den lokala miljömyndigheten.

– Luften är gratis, avslutar Kenneth som har följt den tekniska utvecklingen i mer än
trettio år. Min rekommendation vid byte av uppvärmningssystem är luft/vattenvärmepump. Det kan ge en besparing på 60% och i kombination med solpaneler ytterligare
10-20%. Det är även ett bra alternativ vid nybyggnation.

En bra, stabil och ekonomiskt fördelaktig uppvärmning av ditt hus kräver noggranna förberedelser och ekonomiska överväganden. Att en värmepump kan utnyttja energin i luften vid så låga temperaturer som -28 C och ändå värma upp ett hus är väl närmast ett mirakel. Eller ett bevis på att mänskligheten uppnått en utvecklingsnivå där det är svårt att skilja på teknik och trolleri? Varmt i huset vill man i alla fall ha, året om!