Jubileumsutställning om S:t Petri pågår

Firandet av S:t Petri pågår för fullt. Till höst är det 50 år sedan kyrkan invigdes, vilket bland annat uppmärksammas med en utställning på Konsthallen i Klippan. Utställningen är tillgänglig ytterligare tre veckor, till och med den 28 augusti. Passa på att få en bakgrund till kyrkans arkitektur och dess skapare Sigurd Lewerentz!

Titeln på utställningen är ”S:t Petri 50 år – kontext, fragment och influenser” och sätter in kyrkans utformning i ett arkitekturhistoriskt sammanhang. S:t Petri var arkitekten Lewerentz sista stora arbete och uppfattas av många som kronan på verket i hans produktion. Matt Hall, professor i arkitektur vid Auburn-universitetet i Alabama, är en av dem som håller Lewerentz och hans arbete högt. Han och hans kollegor Nathan Matteson och Hansjörg Göritz har tillsammans med den svenska konstnären Mariana Manner utformat utställningen i Konsthallen.
– S:t Petri is the best building in the world, säger Matt Hall. Sigurd Lewerentz är arkititekternas arkitekt!

Matt Hall upptäckte Lewerentz av en slump när han som ung arkititektstudent skulle göra ett uppsatsarbete och blev intresserad av den tjockaste boken på bibliotekets arkititekturhylla, ”The dilemma of classicism” om Sigurd Lewerentz. Intresset har hållit i sig och fördjupats, och har även involverat arkitekt Bernt Nyberg som var något av Lewerentz´ efterföljare. Nyberg följde Lewerentz´ arbete på plats under bygget av S:t Petri och relationen dem emellan är central för utställningen. Nybergs dokumentation av bygget i form av foton och filmer är en del av den unika utställningen.

Utställningen arrangeras av Klippans kommun och Svenska kyrkan – Klippans pastorat.